Hoşgeldiniz...

Günümüz dünyasında bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan tanımındaki değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilgi ve teknolojilerin ülke sınırlarını aştığı günümüzde giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet ve yaşanan hızlı gelişmeler, insan becerilerini ve bilgisini tek sürdürülebilir rekabet avantajı haline getirmiştir.

Rekabet gücünün her yerde belirleyici olması ve yaşanan teknoloji devriminin uyum yeteneği yüksek, yeni beceriler kazanmış ve öğrenmeye açık işgücüne olan talebi artırması verimliliğe, eğitime ve araştırma-geliştirmeye (ARGE) yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle, yaşam boyu eğitime önem verilmekte, temel eğitimin niteliğinin yükseltilmesine çalışılmakta, eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ağırlık verilmektedir (DPT, 2001)

“KKTC Temel Eğitim Programlarını Geliştirme Projesi”yle, okul öncesi ile ilk ve ortaokul 1-8’inci sınıflar için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Resim, Müzik ve Beden Eğitimi ve Spor, Din Bilgisi, Teknoloji ve Tasarım, Kıbrıs Türk Tarihi ders öğretim programlarını geliştirmek ve bu programlarla bağlantılı olarak, ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, öğretmen klavuz kitapları ve WEB ortamında öğrenme materyallerinin de yer aldığı bir öğrenme yönetim sistemi hazırlamak amaçlanmaktadır. Böylece ülke gerçekleriyle tutarlı, kendi içinde bütünsellik taşıyan, çağdaş, uygulanabilir bir eğitim programı oluşturulacaktır.Günümüz dünyasında bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan tanımındaki değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilgi ve teknolojilerin ülke sınırlarını aştığı günümüzde giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet ve yaşanan hızlı gelişmeler, insan becerilerini ve bilgisini tek sürdürülebilir rekabet avantajı haline getirmiştir.